Telefon ve Data Hatları

IP Telephony & IPCC

Bu hizmet kapsamında, yeni nesil IP telefon santralleri ve çağrı merkezi (call center) yazılımları ile maliyet avantajı sağlanması hedeflenmektedir. Tüm kurum için ortak bir iletişim altyapısının kullanılabilmesi, çeşitli iletişim yöntemleri ile birlikte çalışabilmesi (video konferans, sesli mesaj, vb.), entegre IP uygulamaları ile yeni iş stratejileri oluşturulabilmesi, kullanıcı yer değişimlerinin ve tüm sistemin yönetiminin tek elden planlanabilmesi ile hem operasyonel anlamda hem de ilk yatırım maliyetleri açısından avantaj sağlanması ve yatırımın geri dönüşünün hızlandırılması sağlanmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetler sunmaktayız.

IP telefon topoloji altyapı planlama,
Network servis kalitesi (QoS) politikalarının belirlenmesi,
IP tabanlı çağrı merkezinin yazılımlarının planlanması ve entegrasyonu,
PC tabanlı uygulamalar ile entegrasyonunun sağlanması,
Kullanıcı ve sistem eğitimlerinin sağlanması,
Operasyonel desteğin planlanması
Kurulum sonrası teknik desteğin verilmesi.

Network Design (LAN & WAN & Telecom)

Bu servis kapsamında, kurumun tüm yerel alan (LAN), geniş alan (WAN) ve Telekom ihtiyaçlarının belirlenmesi, projelendirilmesi ve firma ihtiyaçlarına en uygun, yönetilebilir, esnek, genişleyebilir, çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, kurumun tüm iletişim ihtiyaçları göz önüne alınarak aşağıdaki hizmetler sunmaktayız.

Kurum ihtiyaçlarının analizinin yapılması,
Yerel Alan Network (LAN) altyapısının dizayn edilmesi, (Kablolama, aktif cihaz vb.)
Geniş Alan Network (WAN) altyapısının dizayn edilmesi,
Network servis kalitesi (QoS) politikalarının belirlenmesi,
Network güvenlik altyapısının belirlenmesi, (AAA, Access-list)
Telekom altyapısının planlanması, (SDH, TDM, G.SHDSL, Frame Relay, ATM vb.)
Türk Telekom'a alternatif operatörler ile ilgili altyapı danışmanlığının sağlanması,
İnternet erişim altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve donanımlarının kurulumu ve konfigürasyonun yapılması.