Elektrik OG-AG

Elektrik iletim hattı elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır. Elektrik üretim tesisleri ile, elektrik tüketim bölgeleri yakınlarındaki transformatör istasyonları; transformatör istasyonları ile son tüketici arasında elektrik enerjisi iletimini sağlayan sistemdir. Elektrik hatlarının döşenmesinde maliyet, iletim hattının güzergahı, coğrafik durum, arazi durumu, hattın güvenlik konumu gibi hususlar incelenir. Elektrik hattının güvenli bir şekilde yapımı ve elektriğin minimum kayıplarla iletilmesi çok önemlidir.

Elektrik iletim hatları yüksek ve düşük gerilim olmak üzere ikiye ayrılır. Yüksek gerilim hatları genellikle santral ile yerleşke arasına döşenir. Düşük gerilim hatları ise şehir içi elektrik dağıtımında kullanılır. Elektrik Taahhüdünü üstelendiğimiz işlerde işveren ile yapılan görüşmeler doğrultusunda hem ilgili yönetmeliklerin gerektirdiği teknik zorunluluklar hem de müşterinin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan avan proje, uygulama projeleri ve maliyet analizleri ayrıntılı olarak hazırlanır. Yapılan bütün bu çalışmalar işverene bütün detayları ile birlikte anlatılır.Şirketimiz bünyesinde hazırlanan uygulama projeleri doğrultusunda işverenle hazırlanan iş programına göre imalat sürecine başlarız. İmalat sürecinde İşçi sağlığı ve İş Güvenliği tedbirleri önem verilir. İş bitiminde işverene AutoCAD ortamında hazırlanmış as_built projeleri hem elektronik hem de plotter çıktısı olarak teslim edilir