GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İnşaat-Metal ve Kazı İşleri Hizmeti 

-Küçük Ek Tesis hizmetleri